جستجو
کاربران
ENGLISH
 
 

 صفحه اول > وظایف کمیته تحقیقات

وظایف کمیته تحقیقات

ارتباط و هماهنگی با دفتر تحقیقات و فن­آوری معاونت تحقیقات و خودکفائی صنعتی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
تهیه گزارش عملکرد سالیانه تحقیقات شرکت آب و فاضلاب روستایی
نیازسنجی تحقیقات در واحدهای مختلف شرکت و تدوین اولویت­های تحقیقاتی سالیانه
ارائه راهکارهای ارتقاء بهره­وری واحدهای شرکت از طریق استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات موجود
شناسایی و به کارگیری ظرفیت­های علمی موجود در استان
اشاعه فرهنگ تحقیقات در شرکت آب و فاضلاب روستایی
معرفی و ترویج دستاوردهای علمی و تحقیقاتی
نشر و ترویج نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در شرکت
بررسی گزارشات مرحله­ای پروژه­های تحقیقاتی
حفظ و نگهداری از دستورالعمل­ها، مدارک صورتجلسات، سوابق و مکاتبات کمیته تحقیقات
نگهداری کلیه مستندات مربوط به پیشنهادات بررسی شده و پروژه­های تحقیقاتی در دست انجام و خاتمه یافته
پیگیری اجرای مصوبات کمیته تحقیقات
تشکیل بانک اطلاعات و ارائه در پایگاه اینترنتی

 

 


آخرین به روزرسانی: 1394/09/01
بازدید:588