جستجو
کاربران
ENGLISH
 
 

 صفحه اول > مقدمه

امسال باید فضای نوآوری ، کشور را فرا بگیرد و همه مسؤولان خود را موظف بدانند با بهره گیری از امکانات مادی و معنوی ، کارهای نو و ابتکاری و راههای میان بر را در سایه مدیریت صحیح ، تدبیردرست و حکمت ، در فعالیت کشور وارد کنند تا کام مردم از ثمره این تلاشها شیرین شود . 
” گزیده ای از رهنمودهای مقام معظم رهبری به مناسبت سال نوآوری و شکوفایی ”

امروزه ضرورت برقراری ارتباطات علمی ، تحقیقاتی بعنوان مقوله ای کارآمد در جهت توسعه علمی و صنعتی و موفقیتهای آینده هر جامعه ، بیش از پیش احساس می شود. ارتباط صنعت و دانشگاه با توجه به نقشی که این دو نهاد در جامعه دارند ، نیازمند ساز و کارهای ویژه ای است که بدون پرداختن به آنها و نیز بدون ایجاد زمینه های مناسب ارتباط ، نمی توان به کارآمدی آن خوش بین بود. 
در دنیای آمیخته با تکنولوژی قرن بیستم چنین به نظر می رسد که تحقیق و توسعه صنعتی (R & D) یکی از اجزاء جدانشدنی زندگی جوامع بشری باشد . در کشورهای مترقی دیدگاه عمومی در مورد 
 تحقیق و پژوهش : 
 این است که هر مشکلی در جامعه یک راه حل بهینه دارد و یافتن این راه حل باعث می شود در کمترین زمان و با هزینه کم بیشترین نتیجه بدست آید ، رسیدن به این راه حلها تنها از طریق تحقیق میسر است . 
 این دیدگاه باعث شده تا علاوه بر مراکز دانشگاهی ، در گوشه هر اداره ، کارخانه و مزرعه مراکز تحقیقات دولتی و غیردولتی ایجاد شود و تحقیق لازمه تولید موفق و بهینه به حساب آید 
علیرغم تحولات صنعتی نسبتا چشمگیری که در دهه اخیر در ایران بوقوع پیوسته است ، تحقیق و توسعه که خود یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار صنعتی است ، از رشد اندکی برخوردار بوده است . بدیهی است که عوامل متعددی در عدم پویایی ” تحقیق و توسعه ” در کشور نقش بازی نموده اند. اما در چندساله اخیر با رهنمودها و تاکیدات مقام معظم رهبری و با تصویب اعتبارات خاص در زمینه تحقیقات و پژوهش زمینه مساعدی جهت بروز ایده های خلاق و تبدیل این ایده ها جهت تولید مواد یا فراورده ها پدیدآمده است. 
مجموعه وزارت نیرو نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با نظام مند نمودن کمیته های تحقیقات و تصویب یک الی4 درصد اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی گامهای موثری در جهت استفاده از پتانسیل علمی موجود در کشور در زمینه های مرتبط با صنعت آب و برق برای نیل به خودکفائی و بهبود و ارتقای سطح خدمات وزارت نیروسیاستگذاری و فراهم آوردن زمینه رشد فعالیتهای علمی و تحقیقاتی مرتبط با صنعت آب وبرق در دانشگاهها ، موسسات آموزش عالی ، انجمنهای علمی و سایر حوزه های فعال در زمینه برداشته است. 

 

 


آخرین به روزرسانی: 1394/05/13
بازدید:930