جستجو
کاربران
ENGLISH

 
 پانزدهمین نمایشگاه دست آوردهای پژوهش و فناوری کشور
بیشتر ...
 

 
 پانزدهمین نمایشگاه دست آوردهای پژوهش و فناوری کشور
بیشتر ...
 

 
 پانزدهمین نمایشگاه دست آوردهای پژوهش و فناوری کشور
پانزدهمین نمایشگاه دست آوردهای پژوهش و فناوری کشور
بیشتر ...
 

 
 بازدید معاون وزیر نیرو و مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور از غرفه شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد در پانزدهمین نمایش
معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور از غرفه شرکت آبفار یزد در پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای تحقیقات و پژوهش بازدید به عمل اوردند.
بیشتر ...
 

 
 نمایشگاه بهره برداری
نمایشگاه بهره برداری با حضور آب و فاضلاب روستایی استان یزد برگزار شد.
بیشتر ...
 

 
 آلبوم نمایشگاه پژوهش دانشگاه یزد
پانزدهمین نمایشگاه دستآوردهای پژوهش و فناوری کشور در یزد برگزار شد.
بیشتر ...
 

 
 نمایشگاه هفته بهره برداری
نمایشگاه بهره برداری
بیشتر ...
 

 
 بنر های نمایشگاه هفته بهره برداری
بنر های نمایشگاه هفته بهره برداری
بیشتر ...
 

 
 بازدید استاندار یزد از غرفه شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی استان یزد
به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد مهندس میرمحمدی"استانداریزد" از غرفه شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد در نمایشگاه دستاوردهای تحقیقاتی باردید کرد.
بیشتر ...